Bij De Keukenbladenfabriek hechten we veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met jouw gegevens en welke maatregelen we nemen om deze te beschermen, conform de geldende privacywetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij De Keukenbladenfabriek verwerken we persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid en veiligheid. We voldoen aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent dat:

 • We duidelijk vermelden met welk doel we persoonsgegevens verwerken.
 • We altijd jouw toestemming vragen voordat we persoonsgegevens verwerken.
 • We geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.
 • We passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen. We eisen ook van onze partners die jouw gegevens digitaal opslaan en verwerken dat zij deze maatregelen treffen.
 • We jou het recht geven om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of contact met ons wilt opnemen, kun je dat doen via de onderstaande contactgegevens:

 • E-mail: Via het contactformulier op onze website.

Doel van het gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Het versturen van offertes.
 • Het verstrekken van informatie over jouw aanvraag.
 • Het onderhouden van contact over jouw aanvraag.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer je gebruikmaakt van de functionaliteit om een prijs aan te vragen op onze website, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken

 • Naam
 • Adres (indien van toepassing)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Beveiliging en bewaartermijn

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Jouw persoonsgegevens zijn opgeslagen en beschermd bij onze provider, waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Wij delen jouw gegevens niet met derden en waarborgen jouw privacy.

We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit betekent dat we jouw gegevens bewaren zolang dit nodig is om de door jou gevraagde prijs of diensten te leveren. Normaal gesproken bewaren we deze gegevens niet langer dan 1 jaar. Uitzonderingen hierop zijn situaties waarin de wet ons verplicht om gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld bij een verstrekte opdracht.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of de manier waarop we jouw gegevens verwerken, neem dan gerust contact met ons op. We staan klaar om je te helpen en je vragen te beantwoorden.

Dit privacybeleid is opgemaakt op 15 april 2024.

Terugbelverzoek
Bel mij terug
Ontdek onze nieuwe website: een frisse start!

Beste klanten en bezoekers, We zijn enorm blij om aan te kondigen dat onze Keukenbladenfabriek een gloednieuwe website heeft gelanceerd!

Lees meer